شرکت فولاد فرآور ذوبی (فزمی گروپ)

تهران ، جاده احمدآباد مستوفی ، روبروی آرد اسدی
ضایعات آهن قراضه ، ضایعات فلزات رنگی ، لوازم قالب بندی ، قالب فلزی ، اتصالات داربست بندی
اطلاعات تماس:
09128889712 - 09128889711
02156719117 - 02156712611